Stugäventyr

Viewpoints

Ydre kommun bjuder på många fina utsiktsplatser, här är några av dom mest besökta

 • Klevaberget, Herbergshult Naturreservat
 • Stenabohöjden, Östergötlands högsta berg, 320 m
 • Bodaberget, Torpön
 • Älgudden, Torpön
 • Holkåsa Utsikt, norr om Asby
 • Kungabordet, Norra Vi
 • Vassviksberget, Norra Vi
 • Högmålen, vägen mellan Sund och Norra Vi
 • Selos Berg, norr om Sund

Se videos från utsiktplatser hos VISIT YDRE.

Die Gemeinde Ydre bietet viele schöne Aussichtspunkte, hier sind einige der meistbesuchten

 • Klevaberget, Naturschutzgebiet
 • Herbergshult Stenabohöjden, der höchste Berg Östergötlands, 320 m
 • Bodaberget, Torpön
 • Älgudden, Torpön
 • Holkåsa Utsikt, nördlich von Asby
 • Die Tafel des Königs, Norra Vi
 • Vassviksberget, Norra Vi
 • Högmålen, die Straße zwischen Sund und Norra Vi
 • Selos Berg, nördlich von Sund

Sehen Sie sich Videos von Aussichtspunkten bei VISIT YDRE an.

De gemeente Ydre biedt veel mooie uitzichtpunten, hier zijn enkele van de meest bezochte

 • Klevaberget, Herbergshult Natuurreservaat
 • Stenabohöjden, de hoogste berg van Östergötland, 320 m
 • Bodaberget, Torpön Älgudden, Torpön
 • Holkåsa Utsikt, ten noorden van Asby
 • De tafel van de koning, Norra Vi
 • Vassviksberget, Norra Vi
 • Högmålen, de weg tussen Sund en Norra Vi
 • Selos Berg, ten noorden van Sund

Bekijk video’s vanuit uitkijkpunten op VISIT YDRE.

Ydre municipality offers many nice viewpoints, here are some of the most visited

 • Klevaberget, Herbergshult Nature Reserve
 • Stenabohöjden, Östergötland’s highest mountain, 320 m
 • Bodaberget, Torpön
 • Älgudden, Torpön
 • Holkåsa Utsikt, north of Asby
 • The King’s Table, Norra Vi
 • Vassviksberget, Norra Vi
 • Högmålen, the road between Sund and Norra Vi
 • Selos Berg, north of Sund

Watch videos from viewpoints at VISIT YDRE.

Booking request

We will help you find accommodation that suits you! Send a booking request or contact us.

Booking request

Booking request

We will help you find accommodation that suits you! Send a booking request or contact us.

Booking request

Stugäventyr

Stugäventyr is an agency of privately owned cottages and holiday homes in Ydre municipality and the surrounding area.

Webbplatsen använder cookies, genom att använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.  Läs mer