Adress:

STUGÄVENTYR
Stugor och Äventyr i Ydre

Utdelningsadress:

Forsnäs-Amerika
SE- 573 76 Ydre
Sverige-Schweden-Zweden

Telefon: +46 (0) 763-09 71 35
eMail: info@stugguide.se

Företagsledning: Myriam Jansen
Organisationsnummer: SE19600814376701


Sverige:
Bankgiro 5434-6713
Banknamn: Kinda-Ydre Sparbank, Kisavägen 2, 570 60 Österbymo
Clearing: 8158
Kontonummer:
Kinda-Ydre Sparbank  8,4 673 397-8

Kisavägen 2, 573 76 Österbymo

 

IBAN: SE22 8000 0815 8800 4673 3978

BIC/SWIFT: SWEDSESS

 

 

Stugäventyrs Användarvillkor/Integritetspolicy

Internetportalen stugaventyr.se  drivs av det svenska företag STUGÄVENTYR. Sätet för företaget STUGÄVENTYR är Sverige, Forsnäs-Amerika, 573 76 Ydre.
Den svenska lagstiftningen gäller.

Användning av webbsidorna

Användandet av Stugaventyr:s  webbsidor samt av dess tjänster lyder under dem i detta dokument förtecknade användarvillkor. Samtliga användare av dessa internetsidor godkänner i och med användandet dessa villkor utan inskränkningar och/eller tillägg.

Användning är enbart tillåten för personligt bruk. Inga data eller innehåll får utan föregående skriftligt godkännande, för annat än personligt bruk, sparas, kopieras eller synkroniseras.

Användandet av våra webbsidor är kostnadsfri för privatpersoner. Detta förutsätter att användarvillkoren godkänns. I annat fall är användandet av webbsidorna och Stugaventyr:s tjänster förbjudet.

Stugaventyr:s tjänster

FStugaventyr:s webbplatser som t ex stugaventyr.se och fixet.se är uteslutande plattformar för förmedling av semesterbostäder och andra turistrelaterade tjänster.

Mellan tjänsteleverantören (t.ex. hyresvärdar, aktivitetsarrangörer, etc.) och kunden är Stugaventy:s enda roll att agera som förmedlande mellanhand.

Varje enskild bokning som görs av användaren via en av våra webbplatser, utgör en bindande bokningsförfrågan som erbjuder kunden att ingå ett avtal med en leverantör av den valda tjänsten. Är tjänsten (t.ex. boende eller aktivitet) tillgängligt kommer i och med tillsändandet av bekräftelse är ett bindande avtal mellan respektive leverantörer och kunden.

Kunden kan använda bokningförfråganssystemet eller beställa funktioner på vår webbplats om denne är minst 18 år fylld (såvida inte en högre lägsta ålder anges) och har full rättskapacitet. De respektive bokningsförfrågningarna vidarebefordras direkt till leverantören och kan av denne bekräftas också eller ej.

Resehandlingar och kontoinformation skickas till kunden direkt från respektive leverantör, eller om leverantören har ett motsvarande serviceavtal, från Stugäventyr:s till kunden. I det senare fallet agerar Stugäventyr enbart på uppdrag av leverantören och förmedlar information från denne till kunden. Avtalsförhållandet skapas mellan kunden och leverantören. Dessutom gäller leverantörens egna avtalsvillkor. I dessa regleras t.ex. juridiskt ansvar, betalning, annullering, betalningsvillkor, ombokning och andra begränsningar.

Villkoren för tjänste/aktivitetsleverantör, finner man på under menyalternativet ”Allmänna villkor” på våra sidor och även som en tydlig länk innan man slutför bokningen/ beställnings processen.

Pass, valuta, visum, tull, import- och hälsobestämmelser

För information om pass, valuta, visum, tull, import- och hälsobestämmelser på din destination, vänligen kontakta respektive konsulat/ ambassad. För eventuell informationen som publiceras på våra webbplatser lämnas inga garantier för riktighet, fullständighet eller aktualitet.

Ytterligare länkar till webbplatser till tredje part

Stugaventyr:s webbsidor kan innehålla länkar till andra webbsidor ("länkade sidor”) Dessa webbsidor kontrolleras inte av Stugäventyr och är inte ansvarig för innehållet på någon länkad webbplats och tar inget ansvar för länkar, eller uppdateringar. Stugaventyr ansvarar inte för vidarebefordran av länkade sidor. Stugäventyr tillhandahåller dessa länkar endast som en service, utan ansvar för innehållet.

Undersökning, lagring, automatiserad bearbetning och användning av personuppgifter

Användaren av vår webbplats samtycker till insamling, lagring, automatiserad bearbetning och användning av frivilligt angivna personuppgifter. Vi behöver dessa uppgifter främst för att bearbeta bokningar och för ytterligare optimering av våra erbjudanden. Personuppgifter krypteras (128-bitars kryptering) med den senaste Secure Socket Layer (SSL) teknologin och överförs till våra servrar.

Överföring av lagrade data

Inga uppgifter vidarebefordras till tredje obehörig part. Användaren samtycker härmed dock att på begäran av myndighet för brottsbekämpning och tillsynsmyndigheter att dessa lämnas ut. Uppgifterna inkluderar både data från loggfiler och frivilligt lämnade personuppgifter.

Cookies

För att förbättra användarvänligheten och av våra webbplatser, använder vi, liksom de flesta leverantörer av Internet-tjänster cookies. Cookies är en del av webbläsaren och lagrar information om din användning av de besökta webbplatserna på hårddisken. Detta gör att vi till exempel känner av att du har besökt vår webbplats. Man kan neka användningen av cookies genom att justera sin webbläsare. Vi vill dock påpeka att man i och med detta inte kan nyttja alla funktioner i sin helhet på webbplatsen.

Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan

Ansvarsfriskrivning:

Stugäventyr kan inte garantera riktigheten eller fullständigheten av informationen som ställs till förfogande av leverantören och publiceras på webbsidorna. Vi tar inget ansvar för eventuella skador som kan uppstå vid användning av förmedlade tjänster, då dessa endast förmedlas av Stugäventyr. Vi förbehåller oss rätten att ändra delar av sidorna på våra webbplatser eller hela erbjudandet utan förvarning, lägga till, ta bort tillfälligt eller permanent.

Omfattningen av de olika bestämmelserna

Omfattningen av dem olika bestämmelserna innefattar inte alla dem allmänna bestämmelserna och ej heller hela kontraktet.

Ydre  20200307