Vad gäller när Du bokar en semesterbostad ?

Allmänna villkor

Samtliga hyresgäster och värdar förutsätts ha läst igenom och förstått nedanstående villkor.

Stugaventyr/Fixet ansvarar inte för den information värden har lämnat om sin bostad. Beskrivningen av semesterbostaden skapas efter värdens uppgifter. Stugaventyr/Fixet förmedlar enbart uthyrningar och ansvarar inte för skador som uppstår före, under eller efter en semesterbostadsförmedling. Stugaventyr/Fixet har inte heller något juridiskt ansvar i eventuella tvister mellan hyresvärd och hyresgäst.

Ansvar:

Ansvarig uthyrare är semesterbostadens ägare eller ägarens ombud.

Värdens skyldigheter:

Bekräfta bokningen skriftligen eller via mail. Härför kan värden använda sig utav Stugaventyr:s tjänster.

Skicka handlingar och uppgifter om var nyckeln kan hämtas i god tid före avtalad ankomstdag. Härför kan värden använda sig utav Stugaventyr:s tjänster.

Lämna korrekt information om semesterbostaden. Kontrollera att informationen stämmer överens med den utannonserade informationen på Stugaventyr:s uthyrningssajt.

Semesterbostaden ska kunna disponeras senast från kl. 16.00 avtalad ankomstdag och till kl. 11.00 avresedagen, om inget annat avtalats.

När blir bokningen bindande?

Bokningen är bindande så snart gästen har betalat första avgiften (50%) och värden eller Stugaventyr på uppdrag av värden har skickat ut en bokningsbekräftelse till gästen.

Betalningsvillkor:

Första avgiften (50%) skall erläggas snarast möjligt från att ni erhållit en reservationsbekräftelse. (max. 6 vardagar)

I den utannonserade hyran är bokningsavgiften redan inkluderad och inkluderar 25% moms.

Resterande hyresbelopp skall betalas in på ett i bokningsbekräftelsen/bokningsöverenskommelse angivet konto. Resterande hyresbelopp måste då vara värden tillhanda senast 40 dagar före avtalad ankomstdag. Bankens transaktionskostnad betalas av hyresgästen.

Information för firmakunder: Beakta att många värdar inte är momspliktiga. Därmed är det resterande beloppet(hyran) i regel nettobeloppet. Vänligen fråga efter vid bokningstillfället och ange räkningsadressen samt organisationsnummer och/eller VAT-nummer.

Hyresgästens rättigheter:

Om semesterbostaden inte stämmer överens med den information som publicerats har ni rätt att kräva ett tillrättaläggande av värden. Är detta inte möjligt kan hyresgästen begära att värden sätter ned hyran.

Om ni har klagomål bör ni framföra dem snarast möjligt, dock senast inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen, bör ni anmäla omgående, så att värden får en chans att rätta till det. Skulle värden inte vara anträffbar, kontakta omedelbart Stugaventyr/Fixet, så att de kan hjälpa till med kontaktsökandet.

Eventuella reklamationer måste klaras upp direkt på plats med hyresvärden, reklamationer i efterhand kan inte tillmötesgås, då värden inte i efterhand har några möjligheter att rätta till problemen eller skaffa alternativen.

Stugaventyr/Fixet hjälper gärna till att medla mellan parterna. Vi övertar inget ansvar om värden begår eller har begått kontraktsbrott. Kostnader som uppstår p g a egna beslut grundade på egna initiativ övertas inte av Stugaventyr/Fixet. Vi rekommenderar en genomgång av den tekniska utrustningen och semesterbostadens inredning vid ankomst för att förhindra senare reklamationer.

Vad händer om ni inte betalar i tid?

Om första avgiften (50%) inte betalas i tid (inom 5 dagar från att ni erhållit en reservationsbekräftelse) annulleras er bokning. Vänligen kontakta Stugaventyr om ni inte har fått en information eller reservationsbekräftelse efter 24 timmer efter bokningstillfället. Kontrollera ert spam-filter efter meddelanden från Stugaventyr/Fixet.

Om resthyran inte betalas ses det som en avbokning från er sida och då gäller reglerna för avbokning, se "avbokningsregler"

Avbokningsregler:

Avbokning skall ske skriftligen/via mail till värden/Stugaventyr/Fixet.

Värden eller Stugaventyr/Fixet, i värdens uppdrag, bekräftar avbokningen skriftligen/via mail till er.

Vid utebliven första betalningen kommer bokningen att annuleras och kommer att beräknas 450 kronor i administrationsavgift.

Om du som hyresgäst avbokar din bokning innan den första utbetalningen görs, kommer det att beräknas som 450 kronor administrationsavgift.

Vid avbokning tidigare än 30 dagar före avtalad ankomst betalas 50% av hyran. Vid avbokning mindre än 40 dagar före avtalad ankomst betalas  100% av beloppet(hyran). Ni har rätt att ersätta er med någon annan som hyr åt er istället. Värden måste godta den personen om denne inte har särskilda skäl att vägra. Personantalet/husdjurantalet som bekräftades i er bokningsbekräftelse får inte överstigas i detta fallet. Om vi eller värden själv lyckas hyra ut semesterbostaden till någon annan, återbetalas ett belopp, som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för en expeditionsavgift på högst 600 kronor.

Avbeställningsskydd

Ni kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningskydd. Denna kan köpas vid beställning hos Länk till EUROPEISKA

Vad händer om jag vill boka om: Vid ombokningar senast 40 dagar före avtalad ankomstdag tar vi ut en ombokningsavgift på 400 kronor. Vid ombokningar senare än 40 dagar före avtalad ankomstdag gäller ovan angivna avbokningsregler.

Hyresgästens skyldigheter:

Ni försäkrar att ni vid bokningstillfället är myndig och över 18 år.

Ni skall vårda semesterbostaden väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för det hyrda objektet.

Ni ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att ni eller någon i ert sällskap varit vårdslös eller ej.

Ni får inte använda semesterbostaden till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och ni får inte låta fler personer eller husdjur övernatta i semesterbostaden eller på tomten, än vad som angivits vid bokningstillfället.

Ni måste städa ordentligt före avresan (Följ de anvisningar som finns tillgängliga i semesterbostaden). Om inte dessa anvisningar följs kommer kostnad för städning att faktureras er i efterhand. Ibland kan slutstädning köpas till eller är inkluderad i hyresbeloppet. I så fall står information om detta i annonsen. Köper man till slutstädning  innebär det att värden dammsuger, torkar golv och städar toalett, allt annat såsom diskning, rengöring av kök och borttagning av sopor genomförs av hyresgästen.

Rökning inomhus är förbjuden, om det inte uttryckligen tillåts i annonsen och bekräftelsen. Om ni inte följer förbudet står ni för kostnaden av röksaneringen.

Krig, naturkatastrofer, strejker mm:

Värden har rätt att träda ifrån hyresavtalet om semesterbostaden inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken ni eller värden kunnat förutse eller påverka. Ni får i sådant fall snarast möjligt tillbaka vad ni har betalat, med avdrag för den nytta ni haft av semesterbostaden.

 

Kan kunden inte ankomma till bostaden som avtalat på grund av t.ex. Trafik, strejk, personliga anledningar etc. Återbetalas inte något av den redan inbetalade hyran. Samma sak gäller om kunden ankommer för tidigt till bostaden.

 

Priser / bytesdagar / hyrperioder / deposition:

De utannonserade veckopriserna beräknas efter kalenderveckor/7 nätter från och till den angivna bytesdagen. Är ingen speciell bytesdag angiven brukar bytesdagen i regel vara lördag.

Värden har rätt att ta en deposition av hyresgästen i samband med betalningen av hyresbeloppet eller senast vid ankomst. Vid depositionstagande vid ankomst och utan tidigare upplysning får depositionen inte överstiga 1000 SEK.. Denna deposition står som garanti för att hyresgästen slutstädar på avresedagen. Efter att hyresvärden godkänt slutstädningen återbetalas depositionen av hyresvärden.

Extra kostnader såsom för ström och vatten är redan inkluderade i det utannonserade priset, skulle det tillkomma några extra kostnader måste det stå i annonsen.

Det kan komma till priskorrigering vid större växelkursförändringar. Skulle det nya priset överstiga 10% av det utannonserade priset vid bokningstillfället har hyresgästen den särskilda rätten att träda ifrån hyreskontraktet.

Vid eventuell tvist?

Parter är hyresvärden och hyresgästen. Vid eventuella klagomål vänder sig parterna direkt till varandra.

I övrigt gäller Stugaventyr:s Användarvillkor/Integritetspolicy: Företagsinfo

 

>> TILLBACKA